USLUGA SELEKCIJE KANDIDATA U 3 PODRUČJA

PRODAJA     MARKETING     FINANSIJE

KAKO NAŠA USLUGA POMAŽE PROCENITI KANDIDATE

Kompanija ste koja
traži zaposlenike?

Kandidati se
prijavljuju

Svi kandidati rešavaju
online test

Pregled rezultata testova